English version | Česká verze

Novinky

Zlatý čip studia Dance Perfect

19.1.2011
Zlatý čip studia Dance Perfect je určen všem zájemcům o tanec, kteří mají chuť poznávat nové styly, techniky, nové lektory. Stejně tak je určen těm, kteří chtějí volit taneční lekce podle svých momentálních preferencí nebo časových možností. Nabízí plnou flexibilitu, intenzitu výuky, prakticky neomezené možnosti v "nahrazování" zameškaných hodin bez jakýchkoliv limitů. Do doby platnosti čipu se nezapočítávají letní měsíce, kdy běží aktivity ve studiu v prázdninovém režimu.

Při jeho využívání je nutno brát ohled pouze v přístupu na lekce, vyžadující z kapacitních důvodů předchozí rezervaci. O této nutnosti jsou držitelé čipu přednostně informováni. Kapacita čipu je tak omezena pouze časovými možnostmi jeho vlastníka a je jen na něm, jak velkou hodnotu jeho Zlatý čip nakonec bude mít!

Zlatý čip vám zajistí následující výhody:
- neomezený přístup na všechny pololetní taneční kursy studia v týdnu i o víkendech
- neomezený přístup na taneční Open Class lekce studia v týdnu i o víkendech
- neomezený přístup se vztahuje jak na šedesátiminutové, tak na devadesátiminutové lekce

Platnost čipu:
- platnost čipu je 5 měsíců od data vystavení bez ohledu na probíhající sezónu
- platnost čipu se nevztahuje na měsíce s prázdninovým provozem (červenec, srpen); např. čip zakoupený počátkem března platí do konce září, čip zakoupený v dubnu platí do října atd.
- cena čipu je Kč 7777,- vč. DPH

Jaké jsou/budou další výhody Zlatého čipu:
- připravovaných dalších dočasných nebo stálých benefitech a/nebo výhodách Vás budeme informovat na našich webových stránkách, popřípadě e-mailem.

Co můžete mezi těmito výhodami očekávat:
- zvláštní slevy na speciální akce studia
- volné vstupy na lekce, pořádané mimo studio
- možnost přednostní rezervace na speciální akce studia s omezeným počtem účastníků
- možnost přednostní rezervace na zkušební hodiny novinek v nabídce studia
- informování o slevových akcích v předstihu
- drobné služby ve studiu zdarma

Nechte se překvapit!

Jaká jsou omezení v použití Zlatého čipu:
- Zlatý čip se nevztahuje na fitness aktivity studia (Zumba, Pilates, Yoga)
- z neomezeného přístupu jsou vyjmuty fitness aktivity pořádané mimo studio