English version | Česká verze

O studiu

#

Taneční studio Dance Perfect, se věnuje komerční výuce tance. Vzniklo v r. 1992 a pro všechny zájemce nabízí výuku tanečních stylů a pohybových aktivit ve třech základních oblastech:

  1. pololetní kurzy nejrůznějších tanečních stylů s regulérní výukou, zaměřenou na viditelný pokrok účastníků v taneční technice a výkonnosti;

  2. volně přístupné lekce fitness aktivit a tanečních stylů, tzv. Open Class lekce, kde se úroveň výuky přizpůsobuje momentální úrovni zúčastněných. Lekce lze navštěvovat jednotlivě, nebo po zakoupení zvýhodněného předplatného (permanentky);

  3. pololetní kurzy taneční a pohybové výchovy dětí od 2 do 10 let a kurzy pro mládež od 10 do 16 let, které na dětské kurzy navazují.

Pololetní kurzy jsou rozlišeny podle úrovně účastníků - začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí, resp. pokročilí. Horní věková hranice účastníků není omezena.

Open Class lekce nejsou výkonnostně děleny, jedná se především o fitness aktivity (Pilates, Zumba, Yoga, kalanetika aj.) nebo taneční styly vyučované v rekreační formě.

Kurzy pro děti umožňují rozvoj jejich tanečních a pohybových schopností, děti však mohou měnit věkové kategorie, ve kterých jsou zařazeny, podle svých momentálních schopností. Výuka je nabízena ve dvou věkových kategoriích:
- pro děti (třídy 2-4, 3-5, 4-6, 6-8 a 8-10 let),
- pro mládež (10-12, 12-14 a 14-16 let).


Výuku ve studiu Dance Perfect zajišťují po organizační a odborné stránce 3 subjekty:

  • Dance Perfect s.r.o., které je nájemcem prostor studia a organizuje kurzy tanečních stylů pro dospělé.

  • Mgr. Lenka Ottová, organizátor fitness aktivit pro dospělé.

  • Dance Plus - občanské sdružení, organizátor kurzů pro děti a mládež.


Všechny kurzy a Open Class lekce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účasti v kurzech a lekcích studia Dance Perfect a pracují v součinnosti.

Pro účastníky jsou připraveni nejlepší lektoři - skutečné osobnosti a špičky ve svém oboru, kteří jsou připraveni jim pomoci, pokud s tancem začínají, věnují se mu aktivně, nebo jsou profesionálními tanečníky.

Studio disponuje 3 klimatizovanými zrcadlovými sály, kompletním zázemím, dvěma recepcemi a bary s občerstvením, v samém centru Prahy, v pohodlném dosahu MHD, v paláci Metro, kde má tanec již více než stoletou tradici.