English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Taneční akrobacie

Taneční akrobacie

děti 12-16 let

Kurz akrobacie pro děti je určen pro mírně pokročilé zájemce, kteří již s tancem mají určité zkušenosti. Ve výuce se nejedná o nácvik efektních artistických přemetů, salt a podobných prvků, jak je prezentují např. umělci nového cirkusu, gymnasté apod.

Děti se naučí základům prvků, vhodných a použitelných v jejich taneční praxi, např. pádům a převalům, jejich perfektnímu zvládnutí a jejich spojování do krátkých vazeb, vhodných pro taneční projev.

Účast v kurzu již předpokládá znalost základních prvků – kotoulů, hvězd, stojek apod. od kterých se pokračuje k prvkům složitějším.

Výuka probíhá jak přímým nácvikem, vysvětlením jednotlivých fází prvku, tak i pomocí různých pohybových her, nácvikem choreografických sekvencí, ale i pomocí hudby jako stimulujícím prvkem.

Nácvik akrobatických prvků významně podporuje psychomotorický rozvoj dětí, jejich pohybovou koordinaci, prostorovou orientaci, zlepšuje schopnost soustředění a celkově zlepšuje jejich fyzickou kondici.

Využití získaných akrobatických dovednosti je pro děti univerzální – ve sportu, v bojových uměních, v nejrůznějších tanečních stylech – zkrátka v nejrůznějších pohybových aktivitách.

Lektoři