English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Hip Hop soutěžní tým

Hip Hop soutěžní tým

12-16 let

Kurz je určen pro děti, které se chtějí účastnit tanečních soutěží v kategoriích Hip hop formace. Tyto soutěže se řídí pravidly mezinárodně uznávané soutěže Taneční Skupina Roku (www.tanecniskupinaroku.cz). Tanečníci jsou do týmu vybíráni konkurzem, který se uskutečňuje vždy koncem taneční sezóny v červnu. Podle pravidel lze do týmu výjimečně přijmout i členy kteří jsou maximálně o 2 roky starší nebo mladší.

Průběh kurzu
Od září do ledna (I. pololetí) probíhá příprava soutěžního týmu – 2 tréninky týdně (2x 90 minut) a další doplňková víkendová soustředění a workshopy. Pro úspěch na soutěžích je nezbytné, aby všichni členové týmu fungovali jako kolektiv.
Sezóna únor-červen (II. pololetí) je už plně v soutěžním choreografickém nasazení. Od března začínají jednotlivá regionální soutěžní kola, ze kterých se postupuje na mistrovství Čech a dále na Česko-Slovenské televizní finále!

Výuka
Důraz v tréninku se klade na základní hip hopové techniky (Old school/Middle school/New school, House dance, B-boying ...), na vnímání a orientaci v prostoru a práci v týmu.
Každou lekci tvoří zahřátí, posilování, tvorba choreografie a trénování základních hiphopových kroků.

Co byste měli před přijetím do týmu vědět
Cena kurzu Hip Hop soutěžní tým je 5.500 Kč za pololetí. Zahrnuje dva 90minutové tréninky týdně po celé pololetí (září-leden, únor-červen). Je však nutno počítat s dalšími náklady. Součástí povinností člena soutěžního týmu je rovněž platba startovného (cca 200,-/os.), nákladů na kostým pro soutěžní choreografii, na dopravu na jednotlivé soutěže, stravování v místě apod. Zvlášť placeny jsou také výše zmíněné víkendové workshopy, soustředění apod.

Co byste měli vědět o Hip Hopu
Lze říci, že prapůvodní základ celé řady tanečních stylů se nachází v afrických tancích a v baletu. Z těchto dvou absolutně odlišných tanečních směrů začali postupem času vznikat další styly. Hip hopová kultura souvisí především se vznikem hip hop hudby a rapu v 70. letech. Se změnou hudby se vyvíjí i taneční styly (Old school, Middle school a New school), ty se vzájemně propojují a inspirují se i v jiných technikách jako jsou: jazz, step, funky styles atd.
Vnímání hudby a textů, práce s energií a individualita dávají Hip Hopu jeho osobitost.

Benefity, které účast v soutěžním týmu přináší
Především nadšení ze soutěžení, z výzvy, jakou každý taneční souboj představuje. Radost z toho, že jste součástí sehraného kolektivu, účastníte se týmové práce s jejími úspěchy i nezdary.
Zlepšíte si výrazně celkovou tělesnou kondici, jak samotným tancem, tak nezbytným posilováním. Zlepšíte si pohybovou paměť, poznáte nové hudební styly a trendy, naučíte se zvládat trému a posilovat své sebevědomí.

Lektoři