English version | Česká verze

Kurzy pro děti

MTV Style

MTV Style

12-16 let

Styl, obecně vycházející z Hip Hopu a jeho new-stylu. Inspiruje se především pop-kulturou a jejími produkty – videoklipy z MTV, Video Dance, stavěným hlavně pro show a maximální podívanou. Příznačnými umělci pro MTV Style jsou Lady Gaga, Beyoncé nebo Peaches a choreografové a režiséři, kteří s nimi spolupracují. Extrémní důraz se klade na vizuální stránku stylu, celkovou image, dokonalost oblečení. Vše zde musí být na sto procent. Krása tváří a těl, dokonalost barev, vytříbený styl, všudypřítomná dráždivost, perfektní technika. Proto se, mimo jiné, v klipech MTV Style tančí i na podpatcích, což je věc dříve v Hip Hopu nevídaná. Příznačná je i inspirace gay-kulturou, zobrazovanou velmi otevřeně. Dogmatem není ani původní hudební sounáležitost s Hip Hopem. MTV Style nalézá inspiraci i v rocku, popu a elektronické hudbě. Žádné stylové hranice zde nejsou nepřekročitelné.

Velmi důležitý pro výuku MTV Style je lektor, který volí styl a inspiraci výuky podle svých preferencí různých stylů. Výuka vede účastníky k formování vlastní image, učí správnému vnímání hudby, ukazuje jim směr a vede je k volnosti při vlastním tanečním projevu.

Lze říci, že MTV Style je technicky náročnější než Hip Hop, z něhož vychází. Používá více tanečních technik, jak již bylo zmíněno dříve, jejichž dostatečné zvládnutí klade na žáky vyšší nároky než u jednostranněji zaměřených stylů. Obvyklé části lekce – warm-up, spojený s krátkou choreografickou vazbou, a protažení – jsou vystřídány prací na nácviku choreografií. Ty jsou v MTV Style více „sexy“, už vzhledem k tomu, že je zde vše založeno na perfektní image. Choreografie musí dávat určitý smysl a vyjadřovat buď konkrétní hudbu, text, osobnost interpreta nebo nějaké téma. Ideálem je dosažení komplexního tanečního projevu, kde se vzájemně doplňují a násobí hudba, taneční technika, choreografická práce, výraz i oblečení.

Doporučené vybavení: sportovní oblečení a sálová obuv se světlou podrážkou.

Lektoři