English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Musical Dance

Musical Dance

Děti 8-14 let

Kurz je určen pro děti ve věku 8-14 let, které se chtějí naučit tančit jako v opravdovém muzikálu.

Lekce zahrnují výuku moderní a jazzové taneční techniky - izolované pohyby, jazzovou techniku nohou, cit pro frázování, krokové variace, skoky, otočky, vyjádření nálad pohybem, základy herectví při interpretaci malých příběhů v choreografiích, ale i práce se zemí, převaly a další prvky z moderního tance.

Lekce zachovávají obvyklou strukturu - warm-up, nácviky jednotlivých technických prvků, nácvik krátkých choreografických vazeb a průběžně přes celý školní rok nácvik choreografie, se kterou se žáci budou prezentovat na různých vystoupeních nebo tanečních přehlídkách.

Hudba sahá od známých muzikálových melodií k současným interpretům, jako např. Beyoncé, Rihanna aj., a nevyhýbá se ani streetové (hiphopové) hudbě.

Videoukázka představuje muzikálový styl v provedení pro dospělé.

Lektoři