English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Balet

Balet

začátečníci, mírně-, středně- a pokročilí

Kurz si neklade za cíl vychovávat profesionální tanečníky, ale umožnit běžným zájemcům profitovat z příznivých účinků baletní techniky na jejich zdraví.

Baletní lekce pro začátečníky se zaměřují na výuku baletních prvků u baletní tyče, které se následně přenášejí na volnost (do prostoru). Učí se jednotlivé baletní pozice a základní pojmy jako je plié, relevé, battement tendu a další. Součástí lekcí je výuka jednoduchých piruet a základních skoků.

Součástí lekcí pro mírně- a pokročilé se stává i výuka složitějších obratů a piruet na místě, či z místa a také koordinačně náročnějších malých i velkých skoků. V celé hodině je kladen důraz na rozvoj síly, plasticity, vědomou práci s tělem a tanečnosti.

Cítit se tanečníkem klasického baletu není pro účastníky kursů jen otázkou výkonnosti, ale zejména duševního rozpoložení a pohody, kterou v nich dokáže balet i přes svoji náročnost navodit. Baletní základy lze využít v každé taneční technice, v každém druhu tance – od společenského až po současné taneční styly.

Balet má příznivý vliv na posilování těla, zvláště svalových skupin, které nebývají při běžných cvičeních aktivovány – různé mezižeberní, zádové, drobné břišní, hýžďové a krční svaly, sloužící správnému držení těla. Jako každý tanec, přispívá balet ke zlepšování pohybové koordinace, smyslu pro rovnováhu a rytmus.

Doporučená výbava: baletní piškoty, sportovní oblečení.

Lektoři