English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Balet pro pokročilé a profi

Balet pro pokročilé a profi

Tyto baletní lekce jsou určeny především pro profesionální tanečníky, lektory kurzů tance, stejně jako pro pokročilé amatéry, kteří se již v technice klasického baletu dobře orientují. Lekce pomáhají tanečníkům udržovat jejich dosaženou technickou úroveň a postupně ji zvyšovat a upevňovat.

Lekce nejsou zaměřeny na výuku jednotlivých prvků baletní techniky. Jejich znalost se již u účastníků lekcí předpokládá. Zaměřují se hlavně na práci na vylepšení této techniky – jak u tyče, tak na volnosti. Důsledným tréninkem prvků různé obtížnosti pod vysoce odborným vedením erudovaných lektorů získávají účastníci lekcí vyšší jistotu v jejich provádění a osvojují si postupně i prvky vyšší obtížnosti.

Lekce má standardní průběh. Začíná se technikou u tyče, posléze na volnosti a hodina vrcholí krokovými a skokovými variacemi.

Mezi typické účastníky těchto lekcí patří tanečníci baletu i jiných stylů – Jazz Dance, Contemporary Dance aj., lektoři, vedoucí komerční kurzy baletu a dalších tanečních technik v tanečních studiích a v LŠU, tanečníci baletu, kteří již aktivně nepůsobí, ale záleží jim na udržení jejich baletní techniky. Tito účastníci se rekrutují z řad zdejších tanečníků, i z okruhu expats a zahraničních návštěvníků Prahy.

Lektoři