English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Jazz Dance

Jazz Dance

začátečníci, mírně pokročilí

kurzy & Open Class

Jazzový tanec (nebo Jazz Dance) není již dnes tanec, který je doma jen v hollywoodských filmech, jako Chorus Line, Chicago nebo All That Jazz. Jazz Dance se dnes netančí jen na typicky jazzovou hudbu – můžeme se v něm setkat i s hudbou stylů House, R’n’B nebo s popem.

Obecně se dá říci, že je Jazz Dance jednodušší než nové taneční styly R’n’B, Hip Hop a jiné, užívá však mnoho prvků z tradičních tanečních technik – zejména z baletu: výpony, snížení (relevé, plier), krokové variace a skoky. Choreografie tance využívá prostor více než zmíněné nové styly, pracující často s omezeným prostorem. Jazz pojímá prostor vždy maximálně – charakterizuje jej velká, až extrémní dynamika, izolované pohyby jednotlivých částí těla i improvizované pasáže, reagující bezprostředně na hudbu.

Lekce jazzu začíná zahřátím – warm-upem – sestaveným z prvků, přebíraných z různých relaxačních technik a z jógy, cvičených na zemi. Následuje nácvik izolovaných pohybů a dynamiky – základních charakteristických prvků Jazzu. Po nich pak následuje práce nohou. Ta má hodně společného s baletní technikou. Relevé, plier a točení. Tím se současně cvičí i smysl pro rovnováhu. Kroky se pak řadí do krokových vazeb v prostoru a později kombinují i se skoky. Finální část hodiny pak kombinuje všechny procvičované prvky do krátké choreografie.

Díky nácviku základních tanečních technik je Jazz velmi vhodný pro toho, kdo se chce věnovat novým tanečním stylům. V Jazzu totiž najde základy všeho, co bude později potřebovat.

Příbuzný styl Modern Jazz navíc kombinuje Jazz s uvolněnějšími technikami Contemporary Dance. Více se zde pracuje se zemí (floorwork – převaly, kontrakce, zdvihy, pády) a důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie.

Náš tip: při kombinaci výuky Jazz- a Street Dance budou vaše pokroky v tanci mnohem rychlejší.

Lektoři