English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Contemporary Dance

Contemporary Dance

začátečníci, mírně pokročilí

kurzy & open class

Contemporary Dance – současný tanec, nebo též scénický tanec, kombinuje techniku baletu a moderních tanečních technik od Marty Graham, José Limóna, Merce Cunninghama až po jejich následovníky, kteří jejich odkaz dále rozvíjejí.

Taneční styl Contemporary podřizuje nejrůznější taneční techniky, taneční projev a osobnost tanečníka hlavní myšlence dané choreografie, vyjadřující buď určitý děj nebo náladu, danou imaginací interpreta, nebo hudebním tématem.

Technika Contemporary respektuje přirozené linie těla, plynulost a přirozenost pohybu, vede tanečníka k práci s těžištěm, jeho posuny mimo osu při rotacích a skocích i při kontrolovaných pádech a převalech. Charakteristická je pro tento styl velká míra abstrakce v tanečních pohybech a celkový výraz.

Velká pozornost se věnuje zvládání pohybu na zemi (tzv. floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně, skokům, kombinovaným s převaly na zemi atd. Pohyb v Contemporary není většinou pevně rytmizován, vychází z pocitu tanečníka, z toho, jak cítí hudbou, co s její pomocí chce vyjádřit – ať už rychlostí pohybu, dynamikou, zadržováním nebo rytmizací.

Proto je v Contemporary důležitá technická všestrannost tanečníka, jeho obratnost, fyzické dispozice, na jejichž rozvoji pracuje, a hlavně schopnost vyjádřit náladu tance, vcítit se do hudby a objevovat nové možnosti pohybu v tanci. K tomu pomáhá také výuka sólových nebo párových improvizací, která je nedílnou součástí tohoto stylu.

Pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří v Contemporary Dance nesledují profesionální cíle, je důležitý zejména intenzívní prožitek z pohybu a hudby, která není v tomto případě nijak stylově omezovaná, jak tomu bývá u jiných tanečních stylů (Jazz, Street, Salsa apod.).

Konkrétní charakter lekcí Contemporary Dance je vždy zásadně ovlivněn osobností každého lektora, jeho výběrem hudby a přístupem k pohybovému materiálu. Je proto dobré, využít zkušebních hodin a vybrat si podle vlastních preferencí a očekávání.

Lektoři