English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Pilates

Pilates

Open Class lekce

Sestava cviků, vedoucích k posilování svalstva celého těla. Systém cvičení byl vytvořen němcem Josephem H. Pilatesem, kterého v roce 1926 vláda požádala, aby začal svůj cvičební program, který vyvinul, vyučoval v německé armádě. Ten ale jako přesvědčený pacifista odjel do USA, kde otevřel kursy své metody, kterou tehdy nazval contrology. Ta získávala stále větší popularitu nejen v USA, ale po celém světě. Po smrti J. H. Pilatese v roce 1967 pokračovala v jeho odkazu manželka Clara. Od té doby prošla metoda Pilates menšími úpravami, danými pokrokem v poznávání lidského těla. Její jedinečný základ však zůstává stále stejný.

Metoda cvičení Pilates je koncipována tak, aby ji bylo možno praktikovat v každém věku. Je zaměřená na posílení zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Zpevněním hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je tato méně namáhána, což má blahodárný vliv na celkovou tělesnou kondici. Velmi záleží na pečlivém a správném provádění cviků. Techniku Pilates – správné dýchání, duševní koncentraci, kontrolu jednotlivých pohybů, jejich přesnost a plynulost – lze zdokonalovat s dobrým instruktorem prakticky celý život. Stejně se můžete věnovat pochopení filozofie a principů Pilates do hloubky, nejen následovat příklad instruktora.

V kursech Pilates se běžně začíná s lehčími cviky tzv. pre-Pilates, až k pokročilým cvikům na podložce i s různými pomůckami – záleží na zvoleném typu kursu.

Náš tip: pro co nejvýraznější výsledky cvičení, spojte cvičení Pilates s jakýmkoliv kursem tance. Pilates dobře posílí svalstvo celého těla a taneční výkon zase velice intenzívně spaluje přebytečné kalorie. Při jedné hodině tance a jedné hodině Pilates týdně se tyto kladné účinky vzájemně umocní a povedou k překvapivým výsledkům ve zlepšování tělesné kondice i ve formování postavy. Tuto kombinaci často využívají profesionální tanečníci, pro které je efektivita přípravy a fyzická kondice rozhodující.

Lektoři