English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Port de Bras

Port de Bras

Open Class lekce

Port de Bras je cvičení typu Body & Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky.

Port de Bras je inspirováno prvky jógy a Pilates, kdy jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují – v souladu s hudbou – posturální techniky, balanční cvičení a strečink. Dochází ke zlepšení koordinace, protažení zkrácených a posílení ochablých svalů, mobilizaci páteře a kloubních spojení. Důraz je kladen zejména na správné držení těla a plynulost pohybu.

Lekce začíná rozehřátím a rozhýbáním celého těla, následuje hlavní část, kdy se trénuje po dobu 4 lekcí (týdnů) pohybové sekvence. Lekce končí posilováním. Na Port de Bras není nutné mít předešlé zkušenosti s tancem či cvičením.

Odkazy

Lektoři