English version | Česká verze

DOT504 JUNIOR

Contemporary Dance

Contemporary Dance

Contemporary Dance

Moderních taneční technika, u jejíhož vzniku stáli na počátku tvůrci moderního tance jako Martha Graham, José Limón, Merce Cunningham aj. Technika contemporary staví na vlastní interpretaci hudby, pocitu, nálad a pohybové abstrakce. Sděluje divákovi určitý příběh nebo poselství, v němž může hudba hrát zásadní nebo pouze doplňkovou roli. Od toho se odvíjí i používaná technika – práce s vlastním tělem jako nástrojem. Posuny jeho těžiště mimo osu, kontrolované pády, pomalé a rychlé pohyby, práce na zemi,
stejne jako abstrakce v taneční řeči jsou hlavní charakteristikou tohoto stylu.

Důležitá je také výuka základů sólové i párové improvizace a příprava vlastních krátkých choreografických etud. Výuka klade ve vyšších ročnících důraz na vlastní kreativitu tanečníků, učí je být skrze vznikající vlastní styl a invenci přínosem pro práci choreografa nebo režiséra.

Ve vyšších ročnících se k výuce přidávají také základy jazzové techniky, která, narozdíl od contemporary dance, bezprostředně reaguje na specifickou hudbu, pomocí níž vypráví krátké příběhy nebo pocity. Hudba je pro jazz určujícím prvkem. Velká, extrémní dynamika, izolované pohyby jednotlivých částí těla i improvizované pasáže, rychlé krokové variace a skoky, reagující bezprostředně na hudbu, jsou charakteristikou jazzu.

Lektoři