English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Kurzy

Kurzům pro předškolní a mladší školní děti je věnována zvláštní péče. Děti začínají v kurzech již od 2 let. Naše praxe v jejich pořádání sahá až do roku 1992. To nám umožnilo optimalizovat skladbu hodin tak, aby výuka byla pro děti zajímavá, bavila je, a aby zároveň optimálně rozvíjela schopnosti přiměřeně jejich věku a temperamentu.

Zvláštní důraz klademe na výběr lektorů pro dětské kurzy. Děti mohou přecházet do vyšších věkových kategorií podle svých aktuálních schopností, bez ohledu na aktuální věk.

Na dětské kurzy přímo navazují kurzy pro starší děti a teenagery.

Zde je možno vybírat z mnoha tanečních stylů podle vkusu zájemců a jejich budoucího zaměření. Street Dance, muzikálová miniBroadway, Contemporary Dance, Latinskoamerické tance. V nabídce dětských kurzů nesmí chybět ani klasický balet a základy akrobacie pro děti.