English version | Česká verze

The MES(s) Hip Hop soutěžní tým

  • Junioři (12-16 let)

Soutěžní tým The MES(s) je složen z talentovaných a motivovaných dětí ve věku 12-16 let s příslušnou znalostí tanečních technik, odpovídající jejich věku.

Tým je zaměřen na streetové taneční styly. Cílem jeho činnosti je výchova všestranného a technicky dobře vybaveného tanečníka, připraveného prezentovat sebe jako jednotlivce ve Freestyle - improvizaci, ale zejména společně celý tým na tanečních soutěžích - v soutěžních choreografiích a vystoupeních.

Členy týmu se jednotliví zájemci stávají buď na doporučení lektorů z běžných kurzů studia, nebo z konkurzů, které probíhají zpravidla na začátku a na konci školního roku. Aktuální termíny jsou zveřejňovány na internetových stránkách a sociálních sítích studia Dance Perfect.

Tréninková příprava týmu je rozdělena na dvě pololetí a respektuje školní prázdniny. Zahrnuje 2x týdně 90minutovou lekci. První pololetí probíhá výuka technik streetových tanečních stylů (Hip Hop, House Dance, funky styles, afro a dancehall) ale i techniky contemporary dance. Zároveň se trénuje i freestylový tanec. Ve druhém pololetí je to především tvorba soutěžních choreografií na mezinárodně uznávané soutěže.

Práce na choreografiích pro různá vystoupení, taneční soutěže a festivaly představuje důležitou složku přípravy týmu. Jako choreografové s členy týmu pracují zkušení lektoři studia Nikola Ivkovič a Miru Manková a externí lektoři. Práce na vystoupeních podporuje kreativitu, všestrannost, schopnost improvizace a učí zásadám správného a sebevědomého projevu na jevišti.

Soutěžní soustředěníje víkendový intenzívní trénink probíhající vždy v období podle ročního rozvrhu, zveřejněného na začátku školního roku - zpravidla na přelomu I. a II. pololetí. Soustředění se věnuje tvorbě choreografií pro soutěžní sezónu, která probíhá od března do června. Soustředění se koná nad rámec běžného kurzovného, hradí se zvlášť a je pro členy týmu povinné. Je tedy nutné aby si členové týmu včas v předem nahlášeném termínu udělali volno.

Letní soustředění je týdenní, velmi intenzivní forma přípravy. Během ní poznávají tanečníci práci s jinými lektory, seznamují se s jejich přístupem k tanci a stylem výuky. Intenzita práce na soustředění je srovnatelná s několikaměsíční výukou v běžném školním roce, a je proto pro každého člena týmu velkým přínosem. Proto je i letní soustředění pro členy týmu The MES(s) povinné. Probíhá vždy v závěru srpna a je nutné s ním počítat při plánování prázdnin.

Mimo výše uvedená soustředění se členové The MES(s) účastní i tanečních battlů (soubojů), které pomáhají prohlubovat jejich technické schopnosti a improvizační dovednosti na tanečním parketu. Podle možností navštěvují také různé workshopy s tuzemskými i zahraničními lektory.

Co byste měli před přijetím do The MES(s) soutěžního týmu vědět

Cena pololetní přípravy je 8.000 Kč. Zahrnuje dva 90minutové tréninky týdně vždy po celé pololetí (září-leden resp. únor-červen).

Další náklady tvoří poplatky za soutěžní (pololetní) a letní soustředění. V rámci tvůrčích prací na choreografiích pro vystoupení jsou to pak také náklady na tvorbu kostýmů, cestovní výlohy na soutěže a vystoupení a startovné na soutěžích. Ceny letního soustředění jsou stanoveny vždy podle aktuálních nákladů na konkrétní lektory, jejich odměny, cestovní výlohy aj.

Benefity, které účast v The MES(s) týmu přináší

Členové týmu The MES(s) získávají celkovou kvalitní taneční průpravu. Dokáží se orientovat v jednotlivých tanečních stylech, uvědomují si pohyb jako takový a zkoumají možnosti svého těla a osvojují si zásady individuální práce i práce ve skupině.

Po patřičné praxi získávají přirozený sebevědomý jevištní projev, učí se respektovat jak sebe, tak ostatní tanečníky. Uvědomují si, že tanec na této úrovni není jen zábava ale zejména práce, velké vynaložené úsilí a pokora - stejně jako u jakéhokoliv druhu sportu, provozovaného na soutěžní úrovni.

Co byste měli vědět o Hip Hopu

Prapůvodní základ celé řady tanečních stylů se nachází jak v afrických tancích (čerpají z něj Hip Hop, Funk, Jazz, Step) tak i v baletu (z něhož vychází Contemporary Dance, Modern Jazz aj.).

Hiphopová kultura souvisí především se vznikem hip hop hudby a rapu v 70. letech. S vývojem hudby se vyvíjí i taneční styly (chronologicky Old school, Middle school a New school). Ty se dále vzájemně propojují a inspirují se i v jiných technikách, jako jsou: jazz, step, funky styles, atd. Vnímání hudby, práce s energií, dynamika a individualita projevu dávají Hip Hopu jeho nezaměnitelnou osobitost a přitažlivost.

Lektoři