English version | Česká verze

Lektoři

Janeček Václav

Janeček Václav

Klasický balet

pedagog

Václav Janeček – člověk mnoha rolí

Profese tanečníka ho vedla od krasobruslení, přes dětské role v ND v Praze až k sólistovi Laterny magiky a k rolím v projektech Perfektní den aneb Gluteus maximus u Lenky Vágnerové pro DOT504 a Prométhea v Beethovenově baletu Stvoření Prométheova s Helenou Kazárovou.

Další, pravděpodobně nejvýznamnější roli v jeho životě představovalo pedagogické působení téměř ve všech českých divadlech, zejména v ND v Praze, v Laterně magice, ND v Brně, NDMS v Ostravě, DJKT v Plzni, v F. X. Šaldy v Liberci, ale také v Komorním baletu, na Konzervatoři Taneční centrum Praha a především na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. Na katedře tance vyučuje kromě techniky KT také řadu předmětů týkajících se taneční didaktiky, estetiky, managementu a dramaturgie. Posledně tři jmenované předměty rovněž částečně nebo jako host vyučuje na Vysoké škole UJAK Praha, VŠE, FFUK...

Jako hostující pedagog působil rovněž v zahraničí, zejména v Dánsku, Finsku, Rusku, Španělsku, Švédsku, v Turecku, v Japonsku a v USA.

Dramaturgicky, autorsky (na pozici scénáře a režie) a jako asistent choreografie spolupracoval nebo vytvořil několik inscenací např. Amerikana II a III, Baletománie, V Plzni to (ba)letí, Nočná skúška, Graffity, Argonauti, Cocktail 08 a 12.

Vydal také několik odborných publikací např. Taneční estetika, Úvod do taneční pedagogiky, Pedagogika klasického tance pro umělecké školy, řadu článků, rozhovorů, profilů, programových brožur a jako spoluautor se Š. Kubištou Laterna magika aneb divadlo zázraků a s M. Křenkovou Basic Communication for Ballet Teachers.

Působil nebo nadále pracuje na pozicích dlouholetého dramaturga baletu ND a Laterny magiky, vedoucího katedry tance na AMU v Praze a v posledních letech jako proděkan na HAMU (pro zahraniční záležitosti, agendu akreditací a kvality studia) a nyní jako prorektor AMU pro studijní záležitosti.

Oporou a kvalifikací pro jeho široký umělecký a pracovní záběr se mu stala studia na konzervatoři, na AMU v Praze, doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, habilitační řízení ke jmenování docentem a nakonec jmenování profesorem prezidentem ČR.

Související kurzy

Balet
Balet pro pokročilé a profi